Category Archives: trading forex

ZłOta Uncja

ZłOta Uncja ZłOto Zyska NiezależNie Od Wyniku WyboróW Prezydenckich W Usa Rynek walutowy niesie za sobą ryzyko utraty kapitału. Nie masz otwartych transakcji. Otwórz nowe konto transakcyjne lub zaloguj się aby rozpocząć inwestowanie. ZARZĄDZANIE KONTEM Otwarte pozycje łącznie Z/S , jeśli wybierzesz W górę , xau usd jeśli wybierzesz w górę lub Zlecenie Oczekujące Dowiedz […]

Continue reading →

Millennium Forex Trader

Millennium Forex Trader Obydwa terminy są poprawne i odnoszą się do tej samego pojęcia – wymiany walutowej. Termin „FX” jest nastomiast częściej używany w USA, podczas gdy „Forex” był do niedawna szeroko stosowany w Wielkiej Brytanii i Europie. Profesjonalni traderzy w USA (w bankach i u brokerów) używają terminu „FX”, natomiast „Forex” jest terminem używanym […]

Continue reading →